PKRK93S-2A Fuji ETC Reflow Motor 300W 2P MLP8084Z SMT อะไหล่เครื่องจักร

  • $650.81
    ราคาต่อหน่วย ต่อ 
ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน


PKRK93S-2A Fuji ETC Reflow Motor 300W 2P  MLP8084Z ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร SMT